Voor veel ondernemingen hangt het succes van maar één factor af: de medewerkers! De kennis, de vaardigheden en het gedrag (dus de competenties) van de medewerkers bepalen of de organisatie overleeft. Want zijn de medewerkers innoverend genoeg? Is de organisatie wel innoverend genoeg? Bent u wel aantrekkelijk genoeg voor de beste kandidaten op de arbeidsmarkt? En zo kan ik nóg wel een paar kritische vragen stellen. Het komt erop neer dat organisaties, de kennisintensieve professionele ondernemingen voorop, niet meer zonder een HR-strategie kunnen. De HR-strategie wordt vaak gebaseerd op competentiemanagement.

Een goede HR-strategie

Een goede HR-strategie geeft duidelijk aan wat u van uw medewerkers verwacht én wat zij van u mogen verwachten – of dat nu medewerkers zijn in vaste of in tijdelijke loondienst, of tijdelijk ingehuurde zelfstandigen of gedetacheerden.
Ik kan u helpen om – in het verlengde van uw algemene bedrijfsstrategie – een goede HR-strategie te ontwikkelen en te realiseren. Desgewenst kan ik ook het (project)management op mij nemen van (delen van) de uitvoering. Daarbij ben ik gespecialiseerd in talent- en leiderschapsontwikkeling en competentiemanagement in de breedste zin van het woord.

Een optimaal HR-beleid

Een optimaal HR-beleid houdt in dat op vier niveaus wordt gewerkt, waarbij een hoger niveau gedoemd is te falen als de lagere niveaus kwalitatief onvoldoende zijn ingevuld:

  1. Administratieve ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Denk aan personeelsadministratie en -dossiers, salarissen, pensioenen, de uitvoering van wervingsactiviteiten en dergelijke.
  2. Voldoen aan wettelijke regelingen. Denk aan medezeggenschap, arbo en ziekteverzuim.
  3. Bieden van professionele HR-instrumenten die de strategie van het bedrijf ondersteunen. Voorbeelden zijn functiewaardering, opleidingen, talent en management development, competentiemanagement, functioneringsmanagement.
  4. Vanuit de HR-achtergrond proactief meedenken over de toekomst van de organisatie en dus meepraten over strategische keuzes. Hierbij horen onder meer thema’s als organisatieontwikkeling, arbeidsmarktbenadering, beloningsmanagement.
Competentiemanagement

Competentiemanagement is een manier van werken, gericht op resultaat, namelijk het realiseren van de doelen van de onderneming via het functioneren van de medewerkers. Dat betekent dat je de missie van je bedrijf moet concretiseren en de doelstellingen van je onderneming moet vertalen naar welke kennis, vaardigheden en gedragsuitingen je precies verwacht van de medewerkers. Competentiemanagement legt zo de relatie tussen de doelen van de organisatie en waaraan de medewerkers moeten voldoen om die doelen te realiseren. Daarmee brengt het duidelijkheid in de organisatie, maakt het een uniforme werkwijze gemakkelijk, ondersteunt het de juiste inzet en ontwikkeling van de mensen en laat het zien dat alle personeelsinstrumenten met elkaar verbonden zijn. Competentiemanagement helpt de werkgever om zijn medewerkers aantoonbaar beter in te zetten, te motiveren en aan zich te binden.
Ik heb dit bij tientallen organisaties, van zeer groot tot klein, in kaart gebracht en ingevoerd, met veel rendement voor de desbetreffende ondernemers en bovendien op een manier die de werknemers op een gezonde manier betrokken kreeg en hield bij die organisaties. Alle beleid en instrumenten die in de organisatie gehanteerd worden, worden goed op elkaar afgestemd. De bindende factor daarbij wordt gevormd door uniforme en goed werkbare competentieprofielen. Ik kan ervoor zorgen dat deze op een goede manier worden opgesteld. Ook kan ik u helpen meetinstrumenten in te voeren voor de selectie en beoordeling van medewerkers en zo daadwerkelijk een verbinding te leggen tussen de competenties en de prestaties van medewerkers.

Referenties

Als kleine organisatie hebben wij competentiemanagement ingevoerd op basis van Margriets boek ‘Praktisch Competentiemanagement’. We hebben een functiehuis ontwikkeld, nieuwe functieomschrijvingen gemaakt en key competenties benoemd. Het werkt!
Rolf van Tongeren, General Manager, Redline Development BV

Margriet heeft mij 12,5 jaar geleden voor Heidemij/Arcadis aangetrokken via de Masteropleiding Land & Water Management. We ervaren nog dagelijks de enorme voordelen van deze opleiding en de bemoeienis van Arcadis daarbij. Alle vijf medewerkers die zij via deze route heeft geworven, werken nog steeds bij het bedrijf…. Margriets Visie en Leiderschap!
Martijn Karrenbeld, Programmamanager en Global Account Manager bij ARCADIS

Margriet is een fantastisch mens en een zeer professionele (HRM-)vakvrouw. Zij heeft een duidelijke visie, weet deze goed te verwoorden, over het voetlicht te brengen en toe te passen en is in dat kader een door mij zeer gerespecteerde ‘collega’. Bovendien heeft ze aangetoond in zeer diverse organisaties telkenmale toegevoegde waarde te kunnen leveren.
Cees Vis, Partner, AVOP

Margriet is competent in het vertalen van ondernemingsstrategie naar (het plannen en implementeren) passende HR-oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat zij vele bedrijven kan helpen om meer uit hun menselijk potentieel te halen.
Maarten Hack, Algemeen Directeur, HRorganizer BV

Margriet is een echte professional in Human Resources en aanverwante zaken. Het is plezierig samenwerken met haar.
Ed Auee, DGA, Auee Advies

Ik heb met veel plezier met Margriet gewerkt. Zij is inspirerend en heeft duidelijke opvattingen over HR onderwerpen en over strategische en organisatiethema’s. Zij heeft onze afdeling P&O geprofessionaliseerd en zaken als competentiemanagement bij ons ingevoerd. Op een meer individueel niveau is Margriet een prima sparring partner, die in staat is om oersterk haar mannetje te staan met scherpe analyses die leiden tot nieuwe ideeën en inzichten.
Anja Verscheijden, Practice Leader Detachering & Interim Management, Mercer Human Resource Consulting

Margriet heeft echte expertise in human resources (en trouwens ook op een aantal andere gebieden). Zij zit altijd vol innovatieve ideeën, houdt het overzicht, blijft realistisch en krijgt zaken voor elkaar. Bovendien is zij bekend met interculturele omgevingen en heeft zij een fantastisch gevoel voor humor.
Susanne Konigorski, PhD, Learning & Development Consultant for Europe, Mercer Human Resource Consulting

Margriet Guiver Freeman is een ervaren topmanager en adviseur op raad van bestuurniveau. Hoewel haar achtergrond ligt in HR, gaan haar adviezen vaak veel verder. Die raken het hart en de cultuur van de organisatie (verandermanagement). Haar sterke punten zijn de combinatie van theorie, inzichten en jaren (internationale) ervaring die resulteren in sterke praktische en ‘hands on’ activiteiten en adviezen. Ze heeft een snelle en scherpe pen en is daardoor een goede schrijfster en communicator. Sleutelwoorden zijn: betrokken, loyaal, doorzetter, eerlijk.
Jos Berkemeijer, Market leader, Mercer

Margriet is een stevige HR professional met veel energie die mensen in de organisatie in beweging zette. Het resultaat was een breed competentie-based opleidingsaanbod dat absoluut vernieuwend was voor deze organisatie. Daarvoor moet je niet alleen creatief zijn maar het getuigt ook van moed en durf. Kortom, op inhoudsniveau professioneel en een prettige klant om mee samen te werken.
Luc Van Hecke, Trainer/adviseur en coach, Schouten en Nelissen

Margriet is een stuwende en enthousiaste adviseur en (verander)manager die de zaken echt in beweging krijgt en ten goede keert. Ze is resultaatgericht op een gevoelige manier en weet hoe ze mensen binnenboord houdt op basis van een heldere HR of ondernemingsstrategie. Ze is ook een heel aanmoedigende coach die, door haar brede ervaring als HR-professional en ondernemer, zowel persoonlijke als zakelijke problemen onmiddellijk begrijpt en je dan kan helpen door de combinatie van haar wijsheid en positieve energie.
Jurgen Hell, Eigenaar, HB-Consult

Margriet is een uitstekende manager die een bijdrage levert aan het totale HR proces. Toen ik stage liep bij Mercer HRC heeft ze me zoveel mogelijk gecoacht, ondanks haar drukke agenda. Daardoor heb ik me in die periode kunnen ontwikkelen en kunnen leren van de fouten die je als stagiair nu eenmaal maakt. Door haar open en directe communicatie met iedereen, zonder aanzien des persoons (functieniveaus), biedt zij mensen nieuwe en ‘verse’ perspectieven. Zo werkte het voor mij als stagiair, maar (voor zover ik kon zien) ook voor het senior management waar ze toen mee te maken had.
Joost van Willigenburg, Stagiair, Mercer HR Consultancy

Ik heb een jaar als stagiair gewerkt op de afdeling P&O van Tauw. Ik ben daar al snel geïnspireerd geraakt door Margriet en haar ethische normen. Margriet is een energieke en geïnspireerde verandermanager. Ze stelt je op je gemak als dat nodig is en geeft je de kans om je van je beste kant te laten zien. Wij hebben heel waardevolle gesprekken gevoerd tijdens onze autoritten naar Tilburg. Margriet heeft me het belang bijgebracht van ethisch werken in Human Resources en dat blijft altijd heel waardevol voor mij.
Karst Vaartjes, Stagiair, Tauw BV

Margriet heeft het hele bedrijf van hoog tot laag gemobiliseerd voor een cultuurveranderingsprogramma. Alle management en professionele niveaus van Tauw in Nederland, België en Duitsland zijn door een heel intensief individueel en gezamenlijk ontwikkelingsprogramma gegaan, met een enorme positieve impact op de manier waarop het bedrijf werd geleid. Margriet was de initiator en drijvende kracht achter dit proces en hield de mensen ook aan boord, ondanks het feit dat het proces de individuen vaak ook persoonlijk diep raakte. Omdat Tauw in die tijd een heel technisch en inhoudelijk gedreven onderneming was, was dit proces voor veel van de betrokkenen een totaal nieuwe ervaring.
Dit was niet de eerste keer dat Margriet een hele onderneming mobiliseerde tot een collectief transformatieproces. Ze heeft dat vaker gedaan in verschillende bedrijven in verschillende branches. Het is echt Margriets kracht dat ze de visie, de impact, de geloofwaardigheid en de knowhow heeft om grote transformatieprocessen voor elkaar te krijgen.
Ivo Brughmans, Principal Consultant, PA Consulting Group

Margriet Guiver is een echte verandermanager. Ze heeft belangstelling voor de principes waarop de organisaties gestoeld zijn of moeten worden. Zij doorziet de onderlinge relaties binnen het systeem en de lange- en kortetermijn implicaties van gebeurtenissen die zich voordoen of gedragingen die mensen vertonen. Zo herkende zij de behoefte aan voortdurende technische opleiding of levenslang leren binnen het adviesbedrijf. Dit heeft geresulteerd in de voorloper van wat nu de Tauw Universiteit heet.
Naast haar professionele vaardigheden beschikt Margriet over een uitzonderlijk talent voor het haast intuïtief begrijpen van mensen in heel korte tijd en zij gebruikt haar intuïtie en haar flexibiliteit om met iedereen op hun eigen niveau te communiceren.
Joop Okx, Hoofd Research & Development, Tauw

Margriet heeft bij Tauw het bedrijf echt weer laten focussen op HRM. Met groot enthousiasme en diepgaande relevante kennis heeft zij er competentiemanagement ontwikkeld en ingevoerd.
André Doveren, Directeur Laboratorium, Tauw

Ik heb met Margriet gewerkt toen zij Hoofd P&O was bij Tauw BV. Wij hebben toen regelmatig development centres georganiseerd voor de ‘high potentials’ binnen de onderneming. Het was (en is nog steeds) prettig om met Margriet samen te werken vanwege haar kennis en ervaring op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling van mensen en vanwege haar persoonlijke betrokkenheid en plezierige manier van samenwerken. Zij heeft een brede kennis van HR-zaken, echte belangstelling voor mensen en een flexibele, open benadering van verschillende situaties.
Daisy Helgers, Principal Consultant, Cubiks

Margriet is een bewezen HRM professional, niet alleen omdat ze boeken kan schrijven over HRM maar ook gezien wat ze heeft gedaan vanuit haar functie bij Thuiszorg Rotterdam. Thuiszorg Rotterdam was in die tijd een grote dynamische organisatie met veel veranderingen en lastige managementproblemen. Ik heb Margriet ook leren kennen als een vriendelijke en empathische persoon met oog voor de organisatie en de mensen.
Gerard van Balen, manager a.i., Thuiszorg Rotterdam