Coaching helpt de gecoachte om los te laten wie hij is en te worden wie hij wil worden.
Wát de cliënt wil loslaten, kan sterk verschillen, maar bijna altijd horen er aspecten bij als twijfels en angsten en andere gedachten, gevoelens en bedenksels die hem verhinderen om vrijuit en doelgericht zijn leven te leiden. Met coaching help ik de cliënt uit te vinden wat voor hém belangrijk is en om aan die doelen te werken. In algemene zin komen de problemen vaak voort uit conflicten, crisis, verandering, communicatiestoornissen, gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan motivatie. Maar er kunnen ook loopbaanvragen spelen.

Ik coach ondernemers, (senior) managers, professionals, hoogbegaafden en in voorkomende gevallen ook jongeren vanaf ca 14 jaar – waar hun vraagstuk vrijwel altijd een relatie heeft met het functioneren in werk of studie.

Coaching

Natuurlijk maken we eerst even persoonlijk kennis. Tijdens die kennismaking analyseren wij samen uw vraag. Vervolgens ga ik na of ik wel de meest geschikte coach voor u ben, of dat ik u beter in contact kan brengen met een collega. Als ik u doorverwijs, regel ik met die coach een vrijblijvende kennismaking. Pas na de kennismaking beslist u of u een coachingstraject van drie of zes maanden wilt ingaan. Dan stellen we op basis van uw vraag een duidelijke overeenkomst op.

Mijn coaching gaat altijd uit van de sterke punten die iedere te coachen cliënt (de coachee) bezit en is daardoor sterk oplossingsgericht. Dit blijkt onder meer uit de relatief korte tijd die nodig is om te komen tot de oplossing of de gewenste verandering, c.q. ontwikkeling.

Afhankelijk van de aard van de vraag kunnen we gebruik maken van een of meer profileringsmogelijkheden en hulpmiddelen, verschillende spelvormen, tests en oefeningen.

De gesprekken van een tot anderhalf uur vinden plaats in een rustige omgeving, bij mij in Amersfoort of ergens anders. Elk gesprek wordt duidelijk afgerond, soms krijgt de cliënt ‘huiswerk’ mee. De cliënt maakt zelf een verslagje. Regelmatig evalueren we de voortgang, op basis van de overeenkomst.

Executive coaching

Executive coaching is vooral gericht op ondernemers en (senior) managers. De vraagstukken hebben vaak te maken met visievorming, missie- en strategiebepaling, of met leiderschap, leidinggeven, resultaatgericht sturen, beïnvloeden, omgaan met medewerkers en collega’s, teams aansturen en ontwikkelen. In executive coaching kunnen alle ondernemingsaspecten aan bod komen, maar ook meer persoonlijke thema’s die de directieleden parten spelen in hun werk of in hun privéleven.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is vaak gericht op het verduidelijken van de ambities en de carrièremogelijkheden van de cliënt. Ook herplaatsing, re-integratie en outplacement kunnen aan de orde zijn.
Loopbaancoaching is ook zinvol als er heel specifieke problemen spelen die rechtstreeks te maken hebben met de functie of het werk van de coachee: de omgang met collega’s of medewerkers. Vaak betreft het gedrag en houdingsaspecten. In beide gevallen werken we soms aan de (verdere) ontwikkeling van bepaalde vaardigheden of competenties van medewerkers, zoals timemanagement of communicatievaardigheden.

Teamcoaching

De meeste coaching vindt plaats in één-op-ééngesprekken. Soms is coaching van een team aan de orde. Dan is er vaak sprake van (onderhuidse) conflicten, gebrekkige samenwerking of van een noodzakelijke verandering. Maar teamcoaching is vooral ook effectief als er snel een nieuw team gevormd moet worden, bijvoorbeeld na een fusie of overname.

Maar teamcoaching kan ook zijn: het complete team van medewerkers plus teamleider begeleiden bij zijn ontwikkeling. Uitgangspunt is dan dat het team doeltreffend en efficiënt werkt aan de gewenste resultaten en deze behaalt op de manier die het beste bij het team past. Daarbij zorgen we er samen voor dat de individuele bijdrage van ieder teamlid wordt erkend en ingezet in het systeem dat zij samen vormen.

Referenties

Margriet coacht ook hoogbegaafden in verschillende stadia van hun leven, studie en/of loopbaan. Zie het kwaliteitsregister hoogbegaafdheid (https://www.hbregister.nl) – een overzicht van aanbieders van diensten op het gebied van hoogbegaafdheid.

Margriet is een uitermate getalenteerde Coach met jaren praktijkervaring in zowel grote als kleine bedrijven. Als je haar ontmoet voel je je binnen de kortste keren gemotiveerd en op je gemak. Ze heeft ons bedrijf geholpen bij aanbestedingen voor grote internationale contracten en daar een heel positieve bijdrage aan geleverd.
Ian Walker, Managing Director, CPDWorks Ltd

Vanaf onze eerste coachingssessie heeft Margriet mij aan het denken gezet over mijzelf, over hoe ik overkom en dus over hoe ik mij gedraag. Als ondernemer, als ‘baas’, maar ook als partner en als vader.
Daardoor is mij veel duidelijk geworden. Ik heb geleerd dat ik eigenlijk altijd een keuze heb en dat het goed is om die keuze bewust te maken. Margriet heeft me geholpen dat in te zien en me geleerd om keuzes te maken en te focussen. Dat proces was niet altijd gemakkelijk. Soms moest ze me daarvoor echt ‘in een hoek drijven’. En dat deed ze! Zo aardig als ze normaal gesproken is, zo streng kan ze ook zijn, maar altijd op een ondersteunende en meelevende manier. Het was niet altijd fijn om te horen, maar ze had (zeg ik nu) wel gelijk.
Het hielp enorm dat Margriet begrijpt wat het betekent om ondernemer te zijn. Ze heeft me ook geholpen om mijn bedrijf gezonder te maken door alle processen na te lopen en suggesties voor verbetering te geven. Sommige verbeteringen heeft zij ook zelf uitgevoerd. Dat heeft me behalve betere resultaten ook veel rust gebracht. Kortom, ik ben op veel gebieden geholpen en kan coaching door Margriet echt aanbevelen!
Alex G., ondernemer

Al vele jaren werk ik zelfstandig als een professional met liefde voor zijn vak. “Ondernemend zijn” heeft voor mij een andere betekenis gekregen door het SOC-programma (Sterk Ondernemen). Ik heb goede feedback en hulpmiddelen gekregen om verder te ondernemen en een ondernemende aanpak te kiezen. Ondernemen is nu leuker en uitdagender geworden. Ik zie meer kansen en ga er achter aan!
Jef van Beckhoven, BLCC Loopbaanbegeleiding

Margriet is een prettige persoonlijkheid die op basis van wederzijds vertrouwen ervoor zorgt dat je een goed inzicht krijgt in je persoonlijke functioneren in relatie tot je omgeving. Zij stelt zowel de harde kant (concrete resultaten, wat moet er verbeterd worden) als de zachte kant (manier waarop, wijze van communicatie) aan de orde. Dit alles aan de hand van je eigen dagelijkse praktijk. Ze is een uitstekende coach in het proces van zelfreflectie, het ontdekken van je rol en het formuleren van doelen die je jezelf kan stellen.
John Schalken, Senior-directeur

Ik heb de afgelopen 1½ jaar samengewerkt met (schaduwmanager) Margriet naar aanleiding van een interimopdracht die ik met veel plezier uitgevoerd heb voor Guiver Freeman Ltd.
Ik kan Margriet het beste omschrijven als: D.O.E. (Duidelijk, Open en Eerlijk), ze heeft een grote, warme belangstelling voor mensen en bedrijven, is integer en zeer ambitieus.
Ik hoop nog geregeld met haar samen te kunnen werken!
René Driessen, P&O-Consult

Zelden een Mastercoach gezien die zo’n scherpe blik heeft, zo doortastend, no nonsense, en toch zo hartelijk en respectvol. Met Margriet haal je de beste kwaliteit in huis die je maar wensen kunt.
Anne-Lies Hustings, Phasecoaching

Ik heb Margriet leren kennen als een enthousiaste en toegewijde coach. In korte tijd weet ze tot de kern van het probleem door te dringen en je op de goede weg te zetten. Daarbij krijg je veel praktische tips. Ik heb erg veel gehad aan mijn coachingstraject met Margriet en merk dat in alle aspecten van mijn werk. Ook van de mensen om mij heen krijg ik dit terug.
In mijn werk als P&O’er zal ik zeker niet nalaten om Margriet in te zetten op coachingstrajecten voor mijn medewerkers.
Top Qualities: Expert, High Integrity, Creative.
Jolanda Straver

… De test heeft mijn ogen geopend. Jaren heb ik getwijfeld of ik wel de juiste keuze heb gemaakt met de opleiding Gezondheidswetenschappen. Dit is ook in ons gesprek naar voren gekomen. Het resultaat (…) stelt mij als het ware gerust, omdat de opleiding toch bij mij blijkt te passen. Verder was het net alsof er mij een spiegel werd voorgehouden. Nu heb ik een redelijk goed zelfbeeld en weet aardig wat mijn sterke en zwakke kanten zijn. Ik vond het werkelijk waar verbazingwekkend dat, op basis van mijn antwoorden op maar een paar vragen, zo’n goed beeld van mij werd geschetst. Dit was echt verrassend. Ik kon mijzelf heel goed vinden in de uitkomsten, maar het lijkt mij wel confronterend wanneer dit niet het geval zou zijn geweest. Ik denk dat deze test zeker ook goed zal zijn als test bij twijfelende studenten. Het geeft toch een richting aan welke studie goed bij je zal passen.
Voor mij is deze test zeker nuttig geweest en het gesprek met u ook. Het geeft mij nu de moed om toch nog even door te zetten om mijn Master af te ronden, wetende dat dit toch blijkbaar heel goed bij mij past.
Sabine J. [coachingsgesprek op basis van het Loopbaanadviesrapport van HROrganizer]

… wil ik je heel erg bedanken voor ons gesprek afgelopen woensdag. Ik heb er heel veel aan gehad. Je hebt me inzicht gegeven maar me tevens helpen inkaderen, zonder eng / rechtlijnig te worden. (…) Heel erg bedankt voor je tijd en inzichten! Vriendelijke groet, Mirjam [de H., loopbaangesprek]

Topkwaliteiten: Expertise, Uiterst integer, Creatief.
Rianne van der Schilden, professional

Margriet was de persoon die mij een kans gaf en me mijn eerste baan gaf. Het is een prima mens en collega. Ik heb veel van haar geleerd op een plezierige manier. Dat is nu al meer dan 20 jaar geleden, maar we hebben nog altijd contact.
Manolis Mavromatis, Hoofd P&O, PUR