Ondernemingen moeten tegenwoordig vrijwel constant veranderen om zich staande te houden. Er speelt altijd wel iets. Wie niet meegaat met de ontwikkelingen, loopt risico’s. Stilstand is immers achteruitgang!
Ik begeleid en assisteer ondernemers en directies van ondernemingen uit verschillende sectoren bij het (opnieuw) formuleren en bereiken van hun bedrijfsdoelstellingen. Of het nu gaat om aanpassingen naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt of in de resultaten, om groei of inkrimping, om innovatie of een exit-strategie, om fusie of een overname, in de meeste ondernemingen moeten op enig moment de visie en de missie, maar vooral de bedrijfsdoelen opnieuw bekeken worden en vertaald naar een nieuwe strategie.

De strategie moet leiden tot beleid. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat er dikke bedrijfsplannen en beleidsnota’s worden geschreven die vervolgens ergens onderin een bureaula liggen te verstoffen zonder dat er in de praktijk iets verandert? Dát is niet de bedoeling!

Ik help de directie om hun visie te vertalen naar een passende strategie, deze op papier te zetten en vervolgens op een begrijpelijke manier te communiceren met de medewerkers. Ik breng kennis van algemene bedrijfsvoering, interne communicatie en human talent mee, naast oplossingsgerichte coaching – en dat alles gekoppeld aan realiteitszin en daadkracht.
Die combinatie zorgt ervoor dat de nieuwe strategie en beleidslijnen organisatiebreed draagvlak krijgen. Dat leidt ertoe dat de bij de nieuwe koers vaak noodzakelijke complexe en strategische veranderingen ook werkelijk – en met enthousiasme – door de medewerkers worden doorgevoerd.

Natuurlijk kan het advies ook gaan om meer specifieke onderwerpen. Ik heb ruime ervaring met strategie, beleid, organisatieontwerp en bedrijfsplanning – ook in grote en internationale organisaties. Bovendien ben ik geaccrediteerd door het Institute for Independent Business als algemeen bedrijfsadviseur voor middelgrote en kleinere zelfstandige ondernemingen. En waar meer gespecialiseerde kennis nodig is, is die beschikbaar via mijn netwerken.

Waarom zou u Margriet inschakelen als bedrijfsadviseur?
 • U werkt veel te veel uren en u durft niet met vakantie te gaan want dan zakt de hele boel in elkaar…, denkt u.
 • Uw inkomsten wegen niet op tegen de inspanningen, de risico’s en de investeringen die u doet in uw onderneming. Dat moet anders! U zou veel meer winst willen maken.
 • U moet altijd alles zelf doen. U hebt een team van goede mensen nodig die uw zaken draaiend houden, ook als u er niet bent.
 • U vindt er eigenlijk niks meer aan. U bent uw visie en de passie kwijt, waarmee u indertijd de onderneming bent gestart.
 • U beseft dat u kennis en vaardigheden moet ontwikkelen om verder te kunnen groeien, maar hoe doet u dat en waar haalt u de tijd vandaan?
 • U voelt zich alleen, u hebt behoefte aan een klankbord, een mentor, iemand om mee te praten, iemand die u ter verantwoording roept, die vraagt naar de winst, naar de resultaten, iemand die u dat broodnodige zetje geeft, u aanmoedigt en u hopelijk ook net wat vaker dan de anderen feliciteert met een mooie klus.
 • U hebt iemand nodig die u helpt door de bomen het bos weer te zien, een onafhankelijke externe persoon die niet verblind is door de branche of door gewenning aan uw manier van werken.
 • U ziet zelf de noodzaak van aanpassing of juist van het aangaan van nieuwe dingen in, maar verwacht problemen bij het realiseren van de gewenste veranderingen, door gebrek aan veranderbereidheid onder de medewerkers.
 • U hebt ervaren dat er te veel goede werknemers zijn vertrokken als gevolg van een optelsom van veranderingen in de inhoud van hun werk, hun loopbaanmogelijkheden of hun beloning, maar ook in de ‘cultuur’ van de organisatie, het beleid en vooral de werksfeer.
Voorbeelden van vraagstukken waarbij ik in de afgelopen jaren cliënten heb kunnen helpen:

Waar de ondernemer/functionaris zelf behoefte heeft aan:

 • Een vertrouwenspersoon, klankbord, mentor
 • Een ‘commissaris op afstand’
 • Objectieve opbouwende feedback
 • Inzicht in eigen zwakke plekken
 • Een frisse blik, een nieuw perspectief
 • Een objectieve doorlichting van de onderneming
 • Verantwoording afleggen
 • Creatieve ideeën, inspiratie, nieuwe energie, nieuwe passie voor wat hij doet
 • Onder woorden brengen van zijn visie: wat wil ik precies bereiken
 • Visie concretiseren in strategie: hoe kan ik dat bereiken
 • Strategie ten uitvoer brengen, prioriteiten stellen
 • Persoonlijke ontwikkeling, investeren in zichzelf
 • Bepaalde nieuwe gedragsvaardigheden (beïnvloeden, motiveren, aansturen, omgaan met conflicten e.d.)
 • Ontwikkeling van zijn persoonlijk functioneren / persoonlijke prestaties
 • Ondersteuning in een (nieuwe) zakelijke rol of functie
 • Ondersteuning bij het groeien naar een hoger functieniveau
 • Verandering voor elkaar krijgen

 

Waar de ondernemer wakker ligt van:

 • Stagnatie in de (gewenste) ontwikkeling/groei van het bedrijf (omzet, winst)
 • Teruglopende inkomsten
 • Er is iets dat de vooruitgang afremt of belemmert – wat precies, is niet altijd duidelijk
 • Op de ondernemer afkomende veranderingen in bedrijf of privé
 • Of zijn bedrijf wel voldoende gaat opleveren ‘voor zijn oude dag’
 • Hoe en wanneer hij afscheid zal nemen van zijn bedrijf
 • Het bedrijf haalt niet de resultaten die nodig zijn
 • Slecht functioneren van directe medewerkers
 • Toenemende concurrentiedruk
 • Verantwoordelijkheden (eenzaam aan de top)
 • Een bepaalde kwestie, probleem – details moeten meestal nog in kaart gebracht worden
 • Een veel te volle agenda, te veel uren werken, gebrek aan tijd / aandacht voor privé / ontspanning
 • Te veel op het bord hebben, stress, frustratie
 • Alle dingen die hij moetdoen, maar die hij helemaal niet leuk vindt
 • Angst m.b.t. eigen capaciteiten, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Het besef dat er iets moet veranderen, maar ‘geen idee wat’
 • Het niet meer leuk vinden, er geen zin meer in hebben, iets heel anders willen (maar wat?)
 • Vast zitten – het niet meer weten! Beseffen dat er grenzen zijn aan de eigen kennis en vaardigheden

 

Waar de onderneming heeft te kampen met:

 • Teruglopende resultaten
 • Te weinig winst, de ‘bottom line’ moet beter
 • Verwachtingen van de klant worden niet waargemaakt
 • Vormgeven en realiseren van een gewenste verandering lukt maar niet
 • Problemen m.b.t. leiderschap, verantwoordelijkheden, bedrijfscultuur, werksfeer
 • Communicatiestoornissen zowel intern als (met) extern
 • Slechte relaties tussen leidinggevenden en medewerkers, of tussen directie en personeelsvertegenwoordiging / ondernemingsraad
 • Slecht functioneren van / binnen een team ₪ De noodzaak tot innovatie
 • Bedrijfsstructuur, – processen en –systemen passen niet (meer)
 • Houding of gedrag van ondernemer of medewerker(s) belemmert vooruitgang
Referenties

Margriet was mijn opdrachtgever / sparringpartner bij het organiseren van een middag over Het Nieuwe Werken voor MKB adviseurs. Wat me direct trof is Margriets open geest. Je merkt dat ze veel weet en gezien heeft, en ook goed ingevoerd is in nieuwe ontwikkelingen zoals social media, maar ze is niet opdringerig; ze houdt van nieuwe ideeën, samen iets creëren en kan goed ruimte laten voor de ander. Daar groei je van en ik zie waarom ze zo’n goede ondernemerscoach is! Ik heb Margriet ervaren als flexibel, doortastend en ondersteunend en kan haar van harte aanbevelen om mee samen te werken of als coach. Rafaelle Lobbrecht, Trainer en adviseur HNW

De leus van Guiver Freeman is: Wij helpen ondernemers te bereiken wat ze willen bereiken – Voor veranderingen die beklijven.
Als adviseur/interim-bestuurslid heeft Margriet Guiver-Freeman in minder dan twee maanden leiding gegeven aan de initiëring van een stichting die de potentie heeft om een behoorlijk landelijk netwerk voor opleiding en training te worden. Daarmee heeft Margriet mijns inziens niet alleen haar krachtige aanpak ingezet voor en met leden van het netwerk, maar tevens bewezen dat zij haar pretentieuze leus over haar bedrijf meer dan waarmaakt.
Bert van Dijk, Het organiMatie Advies Bureau, Amerongen

Margriet Guiver-Freeman is een ervaren en succesvolle verandermanager en bedrijfscoach. In haar werk is ze mensgericht en focust ze op strategie. Ze neemt de leiding en mobiliseert mensen wanneer dat nodig is. Desondanks heeft ze altijd een uitstekende coachende en teamvormende benadering. Het is prettig samenwerken met haar, niet alleen vanwege haar vaardigheden in netwerken en relatiemanagement, maar ook omdat ze inhoud heeft en weet wat er komt kijken bij het leiden van een onderneming.
Jan van Montfort, MKB adviseur, IIB

In mijn functie van Sr HR Consultant bij Roto Smeets was ik actief betrokken bij de Stichting BOP. Margriet is medeoprichter, voorzitter en één van de drijvende krachten achter BOP. De stichting is opgericht door het bedrijfsleven en heeft als doel de mobiliteit naar, tussen en binnen bedrijven te stimuleren. Ik heb in diverse projecten met Margriet samengewerkt en haar leren kennen als een toegewijde professional met een duidelijke (vernieuwende) visie op het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Zij is in staat om belangen van werkgevers te behartigen en tegelijkertijd barrières tussen partijen te slechten. Het is zeer plezierig om met Margriet samen te werken!
Ellen Modderkolk

Ik heb Margriet leren kennen als een wijze en betrokken coach, een sterke en gemotiveerde leider en een betrouwbare en competente adviseur. Ik heb veel waardering voor haar warme persoonlijkheid en haar passie om (jonge) mensen te helpen die toe zijn aan verandering.
Josine Van Lith, DGA, Mastercoaching International

Margriet heeft ons deskundig ondersteund door haar uitstekende kennis en ervaring met betrekking tot competentiemanagement over te dragen. Daarmee heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de leden van de NBBU, uitzendondernemers.
Ruud Lagemann, DGA, Business Integrators

Margriet is een dame met veel initiatief, een hard werkende ondernemer en een genot om mee samen te werken.
Rinze Tjeerdsma, Directeur, TCS Business and Policy Advice

Margriet heeft mij en mijn partner vele betrouwbare adviezen gegeven gedurende meerdere jaren, waarvoor onze hartelijke dank! Topkwaliteiten: expertise, hoge integriteit, creativiteit.
Banny Bakker, zelfstandig psychotherapeut, trainer & coach 

Ik heb Margriet leren kennen als een deskundige, volhardende en toch vriendelijke professional met oog voor de menselijke factor.
Peter Hessing, DGA, Hessing Management BV

Margriet is een zeer professionele ondernemerscoach die in haar coaching altijd uitgaat van de meest effectieve vorm voor haar cliënt en diens bedrijfsdoelstellingen.
Niek van der Veen, DGA, Expert Opinion BV

Margriet is heerlijk om mee samen te werken. Gaat op het doel af, weet waarover ze het heeft, is zorgvuldig, duidelijk en laat je toch meer dan genoeg ruimte om je eigen besluiten te nemen.
Tom Schevers, Eigenaar, Schevers Management Services

Ik heb met Margriet gewerkt als collega en als adviseur en heb haar leren kennen als iemand die uiterst loyaal is ten opzichte van de bedrijven waarvoor en de mensen met wie ze werkt. Ze hecht evenveel waarde aan individuele als aan organisatieontwikkeling en streeft ernaar een sfeer te scheppen waarbinnen het een bereikt kan worden zonder dat dat ten koste gaat van het andere.
Tineke Witte, Business Development Executive, Mercer Human Resource Consulting

Margriet is een prima manager. Zij kan vele projecten tegelijk leiden zonder in de stress te raken. Ze weet waarover ze het heeft en heeft veel ervaring.
Anoek Kruizinga-Schippers, Communicatieadviseur, Mercer HRC

Margriet Guiver Freeman is een ervaren topmanager en adviseur op raad van bestuurniveau. Hoewel haar achtergrond ligt in HR, gaan haar adviezen vaak veel verder. Die raken het hart en de cultuur van de organisatie (verandermanagement). Haar sterke punten zijn de combinatie van theorie, inzichten en jaren (internationale) ervaring die resulteren in sterke praktische en ‘hands on’ activiteiten en adviezen. Ze heeft een snelle en scherpe pen en is daardoor een goede schrijfster en communicator. Sleutelwoorden zijn: betrokken, loyaal, doorzetter, eerlijk.
Jos Berkemeijer, Market leader, Mercer

Margriet is een scherpziend persoon die heel goed in staat is om doelstellingen te realiseren door middel van teamwork. Zij beschikt over goede communicatievaardigheden en is een uitstekende professional.
Janine van den Nieuwenhuysen, Mercer – Worldwide Partner, Mercer

Margriet is een stuwende en enthousiaste adviseur en (verander)manager die de zaken echt in beweging krijgt en ten goede keert. Ze is resultaatgericht op een gevoelige manier en weet hoe ze mensen binnenboord houdt op basis van een heldere HR- of ondernemingsstrategie. Ze is ook een heel aanmoedigende coach die, door haar brede ervaring als HR-professional en ondernemer, zowel persoonlijke als zakelijke problemen onmiddellijk begrijpt en je dan kan helpen door de combinatie van haar wijsheid en positieve energie.
Jurgen Hell, Eigenaar, HB-Consult

Ik heb Margriet nooit van heel dichtbij meegemaakt. Niettemin heeft zij snel door wie je echt bent en geeft je daarvoor erkenning. Ik vind haar een heel eerlijk en authentiek mens. Dat zijn competenties waarmee ze anderen het goede voorbeeld geeft en waardoor die anderen ook opener worden, soms zelfs zonder dat ze dat in de gaten hebben.
Nynke Rinzema, Coach, Eigenaar, Movente

Margriet is een sterke doelgerichte projectmanager met een enorme ervaring in organisaties met hoog opgeleide professionals. Ze is erin geslaagd om zaken voor elkaar te krijgen ondanks het feit dat in dit soort organisaties altijd heel eigenwijze mensen rondlopen. Ze heeft steeds de belangen van de organisatie als geheel voor ogen gehouden en tegelijkertijd die van alle niveaus en soorten individuen niet veronachtzaamd.
Hans Van Dijk, Consultant/Voorzitter OR, Mercer Human Resource Consulting

Margriet heeft het hele bedrijf van hoog tot laag gemobiliseerd voor een cultuurveranderingsprogramma. Alle management- en professionele niveaus van Tauw in Nederland, België en Duitsland zijn door een heel intensief individueel en gezamenlijk ontwikkelingsprogramma gegaan, met een enorme positieve impact op de manier waarop het bedrijf werd geleid. Margriet was de initiator en drijvende kracht achter dit proces en hield de mensen ook aan boord, ondanks het feit dat het proces de individuen vaak ook persoonlijk diep raakte. Omdat Tauw in die tijd een heel technisch en inhoudelijk gedreven onderneming was, was dit proces voor veel van de betrokkenen een totaal nieuwe ervaring.
Dit was niet de eerste keer dat Margriet een hele onderneming mobiliseerde tot een collectief transformatieproces. Ze heeft dat vaker gedaan in verschillende bedrijven in verschillende branches. Het is echt Margriets kracht dat ze de visie, de impact, de geloofwaardigheid en de knowhow heeft om grote transformatieprocessen voor elkaar te krijgen.
Ivo Brughmans, Principal Consultant, PA Consulting Group

Margriet Guiver is een echte verandermanager. Ze heeft belangstelling voor de principes waarop de organisaties gestoeld zijn of moeten worden. Zij doorziet de onderlinge relaties binnen het systeem en de lange- en kortetermijn implicaties van gebeurtenissen die zich voordoen of gedragingen die mensen vertonen. Zo herkende zij de behoefte aan voortdurende technische opleiding of levenslang leren binnen het adviesbedrijf. Dit heeft geresulteerd in de voorloper van wat nu de Tauw Universiteit heet.
Naast haar professionele vaardigheden beschikt Margriet over een uitzonderlijk talent voor het haast intuïtief begrijpen van mensen in heel korte tijd en zij gebruikt haar intuïtie en haar flexibiliteit om met iedereen op hun eigen niveau te communiceren.
Joop Okx, Hoofd Research & Development, Tauw

Mijn contacten met Margriet waren inspirerend en met vertrouwen en respect voor elkaars expertise. Ik heb met haar samengewerkt in de periodes Tauw en Thuiszorg Rotterdam, met veel plezier en we hebben elkaars wederzijds geïnspireerd.
Jos van Adrichem, DGA, Mensenwerk bv.

Margriet is een echte competentiedenker en brengt dat ook over op de organisatie. Ze is heel gemotiveerd, heeft een sterke drive voor succes en verbetering. Ze beschikt over sterk ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden en motiveert de anderen in elk team.
René te Lintum, Manager Financiën, Wincanton Trans European (Nederland) B.V.

Margriet was een zeer efficiënte ‘External Examiner’ voor onze Masteropleiding. Ze hield ons echt bij de les inzake de kwaliteit van het curriculum en het niveau van de Engelse taal. Ze was een plezierige collega. Topkwaliteiten: Aardig, Expert, Integer
Maartje Stam, MSc Opleiding Land & Watermanagement, Larenstein/OU GB

Margriet is in staat om op strategisch niveau te denken terwijl ze tegelijkertijd heel complexe zaken kan terugbrengen tot de echte kernen. Met die talenten (en ze heeft er nog meer) kan ze duidelijke lijnen uitzetten naar de toekomst en een grote positieve betrokkenheid creëren onder haar medewerkers om ook volgens die lijnen te werken. Uiteindelijk wordt zo de strategisch noodzakelijke verandering gerealiseerd, niet alleen op papier – zoals zo vaak – maar ook in de praktijk!
Sybe Dijkstra, docent Strategisch Personeelsmanagement, Radboud Universiteit Nijmegen

Margriet was landelijk vicevoorzitter en daarvoor landelijk penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) in de tijd dat ik daarvan directeur was. Zij is deskundig en loyaal en een uitstekende teamwerker.
Drs H.J. (Rita) van Eck, Directeur, Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid